پیام مدیر عامل

آوا دارو را بصورتی کلی، شاید بتوان تأثیرگذاری جدی بر فضای کسب و کاری متکی بر نوآوری و فناوری در بازار دارو و مکمل دانست. این مسأله بویژه بدلیل ظرفیت ها و فرصت های کسب و کاری پیش رو و از سوی دیگر پتانسیل بسیار ارزشمند فکری و انسانی در بین فرهیختگان و نخبگان در این صنعت، دیدگاه بلند پروازانه ولی دست یافتنی خواهد بود.

تمرکز بر نگاه عمیق در زمینه فناوری تولید محصولات دارویی و مکمل تغذیه ای در کنار روش های علمی مدیریت ، فروش و بازاریابی نگاه توسعه ای و ماجراجویانه در کنار انضباط مالی و ساختاری از ویژگی های وانا دارو گستر است.

هدف گذاری اولیه فروش محصولات و ارائه خدمات در بازارهای داخلی و گام بعدی، آغاز توسعه فعالیت در بازارهای بین المللی خواهد بود. ما برآنیم با گلچین نمودن تیم کاری فعال، متعهد و دارای بلوغ سازمانی راه سخت پیش رو را با اتحاد و سرسختی طی نموده و شتاب فزاینده ای در فرآیند توسعه روش های تجاری و رسیدن اهداف سازمانی طی نماییم.