با برنامه های

آوا دارو

همراه باشید

ماموریت

ماموریتی که بر آن پایبندیم

ماموریت ما ارتقاء سطح سلامت و در نهایت، افزایش کیفیت زندگی اقشار جامعه است. تسریع در هدایت و رساندن محصولات دارویی به دست بیماران با تکمیل فرآیندهایی همچون واردات، تولید، توزیع و معرفی محصولاتی با تعرفه معقول و رقابتی، جزء جدایی ناپذیر از بیانیه ماموریت سازمانی ما می باشد.

تلاش ما، تامین بیشترین سهم از بازار محصولات باکیفیت دارویی کشور برای بیماران با کمترین هزینه خواهد بود.

چشم انداز

چشم اندازی که برای ما روشن است

از زمان شروع فعالیت ها و مسئولیت سازمانی آوا دارو، تمرکز این مجموعه بر خدمت رسانی مطلوب برای تمامی ذینفعان اعم از سهامدان ،شرکت های همکار، بیماران و جامعه دارویی و پزشکی کشور معطوف گردید. این مجموعه خود را عضوی جدایی ناپذیر از زنجیره سلامت دانسته و می کوشد ارزش های سازمانی خود را به تعالی برساند.

ارزش ها

ارزش هایی گه بر آن پایبندیم

قدردانی: همواره قدردان تلاش همکارانمان هستیم.
اعتماد به دیگران: ما معتقدیم اعتماد متقابل همدلی و هم افزایی، انگیزه و نشاط را به همراه خواهد داشت.
مراقبت: حداكثر دانش و مهارتمان در ارائه خدمات مراقبتی بکار خواهیم گرفت.
تعهد: در مقابل وظایف محوله توام با وفاداری و دلسوزی پاسخگو هستیم.
همکاری: منافع ذینفعان ما جزئی از منافع ما هستند برای همکاری های مشترک آماده ایم.
احترام: ما یک خانواده ایم که در کنار هم و در راستای تحقق اهدافمان با اشتیاق، احترام و صداقت، بی وقفه تلاش می کنیم.